Outsourcing

När ett företag köper in tjänster från ett annat företag för att utföra arbetsuppgifter kallas det för outsourcing. Vanliga outsourcingstjänster är tex städ, IT-tjänster och marknadsföring. Det handlar helt enkelt om att köpa in tjänster för arbetsuppgifter som man själv inte hinner eller har tillräckligt med kunskap för att utföra.

Minska kostnader

En annan stor anledning till att många företag väljer att outsourca är för att minska sina kostnader. Det är därför inte ovanligt att många företag även köper in tjänster utifrån för till exempel ekonomi och administration och enbart betalar för de timmar som man faktiskt behöver. 

Ökad lönsamhet och kompetens

Att tänka på är också att den externa aktören besitter specialkunskap i ämnet och jobbar med sin kärnverksamhet vilket leder till ökad effektivitet och lönsamhet. Du får en stärkt kompetens i ditt företag utan att anställa. Många gånger är det inte lönsamt att anställa egen personal till att utföra arbetsuppgifterna.